Privat | Företag
Kundvagnen är tom
E-post

All in Onlinebok (12 mån)

Fakta
ISBN 9789147910878
Ämnesområde ENG
Nivå Vuxenutbildning, Gymnasial, Grundskola 6-9
Förlag Liber
Utgivningsdatum 2012-07-13
Pris 313 kr
Moms: 63 kr

Om Onlineboken
Onlineboken är en digital version av den tryckta läroboken, där du kan lyssna på texten, söka, anteckna, stryka under och lägga in länkar.
Onlineboken kan användas både på dator och iPad.
Du beställer ett abonnemang och får tillgång till Onlineboken under 12 månader.

Om All in Onlinebok
All In hjälper dig på introduktionsprogrammen att uppnå gymnasiebehörighet i engelska. Boken tränar alla de olika färdigheter du behöver behärska för att nå målen i engelska i årskurs 9.
All In är anpassad efter det centrala innehållet i Lgr 11. I boken finns både texter och övningar som passar olika nivåer, som inspirerar och engagerar. Variationen av texter och övningar ger en god hjälp till att anpassa och individualisera undervisningen för denna ofta heterogena elevgrupp.
Upplägget
All In är en allt-i-ett-bok att skriva i. Med boken följer en elev-cd med inspelningar av samtliga texter och ordlistor. Boken har en ren men lekfull layout. Strukturen är tydlig och lätt att följa. All In består av 6 units. Varje unit är uppbyggd kring ett tema som alla, oavsett förkunskaper kan arbeta med: Me and You, Identity, Memory, Travel, All these people och Love.
Inledningsvis finns en kort vardaglig text, Starter, som ger dig en ingång till kapitlet. Därefter följer A-texten som är en text med populärvetenskapligt innehåll, vilket anknyter till temat. B-texten är en dialog som ger nyttig träning av vardagsfraser. C-texterna är starka skönlitterära texter ur modern engelsk ungdomslitteratur av bland annat Sarah Dessen, Mark Haddon och Pete Johnson. All In innehåller både styrda och fria övningar. Här finns ord- och frasträning, översättningsövningar, textförståelseövningar, grammatikövningar, hörövningar samt övningar av den typ som brukar förekomma på de nationella proven. Till de friare tal- och skrivuppgifterna finns ett strukturerat stöd med modellfraser och användbara uttryck som ger dig som behöver en god hjälp att komma igång.
Med hjälp av All In skapar du
Fakta
ISBN 9789147910878
Ämnesområde ENG
Nivå Vuxenutbildning, Gymnasial, Grundskola 6-9
Förlag Liber
Utgivningsdatum 2012-07-13