Privat | Företag
Kundvagnen är tom
E-post

Access 1, Uppgiftsbok Onlinebok 12 mån

Fakta
ISBN 9789147105915
Ämnesområde FE
Nivå Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
Förlag Liber
Utgivningsdatum 2012-07-06
Upplagenummer 1
Pris 285 kr
Moms: 57 kr

Om Access 1, Uppgiftsbok Onlinebok
Företagsekonomi med entreprenörsperspektiv!
Tycker du om att variera din undervisning och ditt arbetssätt? I så fall är Access en bok för dig! Upplägget är så flexibelt att det fungerar såväl för en traditionell undervisning som för ett mer projektorienterat arbetssätt.
I Access möter den klassiska företagsekonomin ett entreprenörstänkande. Steg för steg får vi följa med på en företagsekonomisk resa, från den första företagsidén, till hur man startar ett företag och får det lönsamt, till den avslutande marknadsföringen och redovisningen. Bokens tydliga röda tråd ger dig en gedigen förståelse för logiken i ett företags ekonomi och hjälper till att placera olika begrepp i sitt rätta sammanhang.
Ett flexibelt arbetssätt
I uppgiftsboken finns ett stort antal uppgifter av olika karaktär och svårighetsgrad, samt en mängd datortillämpningar som ger variation åt studierna. I varje kapitel finns en fältuppgift som heter ”Fråga företaget” för att du ska få en möjlighet att se hur teorin används ute på fältet. För att knyta samman kunskaperna i blockets kapitel finns dessutom:
- Ett praktikfall, som är en större uppgift med delar från de olika kapitlen i blocket.
- En projektuppgift, i vilken du själv kan ”starta” ett företag och driva det genom bokens samtliga kapitel och därigenom omsätta teorin i praktisk nytta.
- En fadderuppgift, som innebär att man håller kontakt med ett företag under hela kursen och frågar hur detta företag gör i olika situationer.
Om du väljer att arbeta med projektuppgiften, kan du ha projektet som en röd tråd genom hela kursen. Du kan också välja att knyta ihop arbetet kring ett eller flera fadderföretag som återkommer under kursens gång. Du kontaktar då ”ditt” företag och tar reda på hur det jobbar med just de frågor som kapitlet behandlar.
Access 1 består av faktabok, uppgiftsbok, lösningar och lärarhandledning.
Fakta
ISBN 9789147105915
Ämnesområde FE
Nivå Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
Förlag Liber
Utgivningsdatum 2012-07-06
Upplagenummer 1